Over de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) stelt zich tot doel de kennis, de ontwikkeling en het gebruik van het kerklied in de Nederlandse taal te bevorderen. De ISK doet dit in opdracht van de vier kerken die het Liedboek voor de Kerken (1973) als hun officiële bundel gebruiken: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Broederschap der Remonstranten en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In 2008 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tot de ISK toegetreden. In 2009 werd de Verenigde Protestantse Kerk in België lid van de ISK. In het bestuur van de ISK zijn de genoemde kerken vertegenwoordigd.

Om de vernieuwing van het kerklied te stimuleren, werd in opdracht van de ISK tussen 1981 en 2004 de serie Zingend Geloven uitgegeven. Er verschenen acht deeltjes, welke zowel in eenstemmige als in meerstemmige uitgaven beschikbaar zijn. In deze bundels werden nieuwe liederen gepubliceerd, die nog niet in andere bundels zijn verschenen. De bundels zijn uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer en zijn verkrijgbaar in de boekhandel.
In 2005 verscheen Tussentijds - Aanvullend liedboek bij het Liedboek voor de Kerken, een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Kok onder verantwoordelijkheid van de ISK. Deze uitgave bevat vooral liederen die na 1973 zijn ontstaan, waarvan de meeste hun weg naar plaatselijke kerken al hebben gevonden. Veel liederen zijn ook al te vinden in de serie Zingend Geloven, Gezangen voor Liturgie en het Oud-Katholiek Gezangboek.

De auteursrechten van de liederen in het Liedboek voor de Kerken en van de liederen in de diverse deeltjes van de serie ‘Zingend Geloven’ worden behartigd door de BV Liedboek, een samenwerkingsverband van betrokken uitgeverijen.
Verzoeken voor overname van liederen kunt u indienen op het volgende adres:

Uitgeverij Kok ten Have
t.a.v. Look van Oorschot
Postbus 13288
3507 LG Utrecht
tel.: 088 800 27 13
e-mail: rechten at kerklied.net

Gelieve geen verzoeken tot overname e.d. aan de webmaster te mailen. Voor overige zaken kan men zich richten tot de secretaris van het bestuur van de ISK:

drs. K. Holwerda, secretaris
Stenen Beer 20
1035 JN Amsterdam
tel.: 020 331 07 93
e-mail: kholwerda at kerklied.net

Technisch webmaster is Wilbert Berendsen
e-mail: webmaster at kerklied.net.

Pieter Endedijk – 21 oktober, 2001 – 09:20