Op zaterdagmiddag 14 mei vindt de presentatie plaats van de bundel Psalmen anders: nog eens 104 nieuwe psalmversies in aanvulling op de 267 die in 2013 al verschenen in het Liedboek.

Welkom in de Nicolaikerk in Utrecht. Inloop vanaf 13.30 uur. Het programma begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot ontmoeting.

Deze middag maakt u al zingend kennis met de bundel. Willeke Smits, Catrien Posthumus Meyjes en Wim Ruessink hebben de muzikale leiding. Roel Bosch (eindredacteur van de bundel) geeft korte toelichtingen.

Eerste exemplaren worden aangeboden aan de deelnemende kerken. Een korte vesper besluit de bijeenkomst.

De toegang is vrij. Aanmelding vooraf is wel van belang. Meer:

Over de auteur