Op zaterdagmiddag 14 mei vindt de presentatie plaats van de bundel Psalmen anders: nog eens 104 nieuwe psalmversies in aanvulling op de 267 die in 2013 al verschenen in het Liedboek.

Eigenlijk was dat boek bij verschijnen nog niet af. Juist de psalmen -al sinds de 16e eeuw het hart van het protestantse liedgoed- vroegen om vernieuwing om ze ook voor de 21e eeuw zingbaar te maken. Dit had meer tijd nodig dan er voor het samenstellen van het Liedboek beschikbaar was.

Psalmen anders kiest voor een nieuwe en gedurfde aanpak: niet de vertrouwde melodieën uit Genève vormden het uitgangspunt, maar de psalmen in hun originele onberijmde vorm. Alle honderdvijftig werden ze tegen het licht gehouden. Met de vraag: wat in deze psalm vraagt om een vertolking in actuele vorm die in het Liedboek nog ontbreekt? En omdat de originele psalmen veelkleurig zijn in vorm en toon: om welke hedendaagse vorm vraagt deze concrete psalm?

Op basis hiervan werden dichters en toondichters uit allerlei hoeken en achtergronden van de Nederlandstalige samenleving aan het werk gezet. Om recht te doen aan de artistieke kwaliteit van de psalmen. En vanuit het besef dat de psalmen geen exclusief bezit van de kerk zijn.

Zo gaat Psalmen anders een verscheidenheid aan vormen bieden: compacte nieuwe berijmingen op vertrouwde en nieuwe melodieën, refreinvormen, canons, korte zangvormen en luisterliederen. Sommige geschikt voor de zondagse liturgie, andere juist voor momenten in het dagelijks leven.

Om het gebruiksgemak te dienen sluit de nummering van de nieuwe psalmversies aan op die in het Liedboek en komen de psalmen in Psalmen anders ook beschikbaar in Liedboek Online.

Klaas Holwerda (secretaris van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied)

Over de auteur

Dit bericht heeft één reactie

Reacties zijn gesloten.