Stand van zaken per december 2020

ISK Logo

Vertegenwoordigers namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

De heer G. Baas te Enschede

Mevrouw. J. Bakker-van Tilburg te Zeewolde

Mevrouw Drs. J.H. Brederoo-Reitsma te IJsselstein                

De heer Dr. G.M. Landman  te De Bilt (voorzitter)

De heer Mr. W.A. Mossel te Den Haag

De heer Dr. A. Reitsma te Enschede

De heer C. Visser R.A. te Reeuwijk (aftredend penningmeester / vacature)

Mevrouw Drs. E. van der Wolf-Kox te Voorburg                  

 

Vertegenwoordiger namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)

vacature

 

Vertegenwoordiger namens de Remonstrantse Broederschap (RB)

De heer P.W.A. Overdiep te Bussum

 

Vertegenwoordiger namens de Vrijzinnigen Nederland (v/h NPB)

De heer Drs. H. Schram te Baarn 

 

Vertegenwoordiger namens de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKv)

vacature

Vertegenwoordiger namens de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)

De heer Drs. A.A.M. Wilschut te Berkel en Rodenrijs

 

Vertegenwoordiger namens de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)

vacature

 

Vertegenwoordiger namens de Evangelisch Lutherse Kerk in België (ELKB)

De heer Ds. G. van Hattem te Antwerpen, België

 

Ambtelijk Secretaris

De heer Drs. K. Holwerda       Stenen Beer 20   1035 JN Amsterdam

T 020 331 0793                      M 061 666 2572


e-mailadres                             kholwerda@kerklied.net