Stand van zaken per december 2021

ISK Logo

Vertegenwoordigers namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

Mevrouw Ds. D. van Loo te Amersfoort

Mevrouw. J. Bakker-van Tilburg te Zeewolde

Mevrouw Drs. J.H. Brederoo-Reitsma te IJsselstein                

De heer Dr. G.M. Landman  te De Bilt (voorzitter)

De heer Mr. W.A. Mossel te Den Haag

De heer Dr. A. Reitsma te Enschede

De heer C. Visser R.A. te Reeuwijk (aftredend penningmeester / vacature)

Mevrouw Drs. E. van der Wolf-Kox te Voorburg        

Vertegenwoordiger namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)          

vacature

Vertegenwoordiger namens de Remonstrantse Broederschap (RB)

De heer P.W.A. Overdiep te Bussum

Vertegenwoordiger namens de Vrijzinnigen Nederland (v/h NPB)

De heer Drs. H. Schram te Baarn 

Vertegenwoordiger namens de Nederlands Gereformeerde Kerk tevens namens de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

De heer drs. A. Wilschut te Berkel-Rodenrijs

Vertegenwoordiger namens de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)

vacature

Vertegenwoordiger namens de Evangelisch Lutherse Kerk in België (ELKB)

De heer Ds. G. van Hattem te Antwerpen, België

Ambtelijk Secretaris

De heer Drs. K. Holwerda       Stenen Beer 20   1035 JN Amsterdam

T 020 331 0793                       M 061 666 2572

e-mailadres                             kholwerda@kerklied.net