Stand van zaken per december 2021

ISK Logo

Vertegenwoordigers namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)

Mevrouw Drs. J.H. Brederoo-Reitsma te IJsselstein

De heer Drs. K. Holwerda te Amsterdam (secretaris)               

De heer Dr. G.M. Landman  te De Bilt (voorzitter)

Mevrouw Ds. D. van Loo te Amersfoort

De heer Mr. W.A. Mossel te Den Haag

De heer C. Visser R.A. te Reeuwijk (aftredend penningmeester / vacature)

drie vacatures       

Vertegenwoordiger namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)          

vacature

Vertegenwoordiger namens de Remonstrantse Broederschap (RB)

De heer P.W.A. Overdiep te Bussum

Vertegenwoordiger namens de Vrijzinnigen Nederland (v/h NPB)

De heer Drs. H. Schram te Baarn 

Vertegenwoordiger namens de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKv)

De heer drs. A. Wilschut te Berkel-Rodenrijs

Vertegenwoordiger namens de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)

vacature

Vertegenwoordiger namens de Evangelisch Lutherse Kerk in België (ELKB)

De heer Ds. G. van Hattem te Antwerpen, België

Secretaris

De heer Drs. K. Holwerda       Stenen Beer 20   1035 JN Amsterdam

T 020 331 0793                       M 061 666 2572

e-mailadres                             kholwerda@kerklied.net