De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied is door de jaren heen (nauw) betrokken bij een hele reeks van liedbundels en andere uitgaven ter ondersteuning van en toelichting op het gebruik van het kerklied.

Een actueel overzicht
In 1973 is het Liedboek voor de kerken uitgegeven.
In 2013 is dat liedboek vervangen door het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.

In de periode tussen beide liedboeken werden diverse proefuitgaven uitgebracht:
– acht deeltjes ‘Zingend Geloven‘ (1981-2004) en
– de bundel Tussentijds (2005).
Daarnaast uitgaven met achtergrondinformatie bij de liederen uit bovengenoemde bundels:
– Een Compendium met achtergrondinformatie bij het Liedboek voor de kerken in 1978,
– Commentaar bij Zingend Geloven

Overige uitgaven:

-“Zingt voor de Heer een nieuw gezang, 25 jaar Liedboek voor de Kerken“, verschenen in 1998.

– Het digitale Compendium bij het Liedboek op www.liedboekcompendium.nlDeze publicatie is nog niet compleet, maar voor een heel groot deel al wel te raadplegen. Er wordt aan gewerkt met veel nieuwe bijdragen; een deel van de informatie is gebaseerd op het ‘Compendium’ dat verscheen bij het Liedboek voor de Kerken uit 1973.

Naast het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk‘ is in 2015 van deze uitgave een Friestalige versie verschenen onder titel ‘Lieteboek, sjonge en bidde thús en yn tsjerke‘.

Tevens is door ISK ruimhartig meegewerkt aan de totstandkoming in 2016 van een liedbundel voor de kerken van het gereformeerd belijden; deze uitgave verscheen onder de titel ‘Weerklank, instemmen met het Woord in Psalm en Lied‘. Zie verder op Weerklank.