Achtergronden

Nog meer Psalmen!

Nog meer Psalmen!
We hadden er toch al 150? En daarnaast bij een aantal al een a, b, c versie? Dat is zeker waar, en toch is er nog steeds een verlangen naar meer.
Dat wil zeggen, met name, naar meer variatie om die 150 psalmen te zingen.
Daarom heeft de ISK opdracht gegeven om naar meer variatie in mogelijkheden te zoeken.
Psalmen die je kunt zingen in de kerkdiensten, op school, in kleine kring en thuis.

Op zoek naar alternatieven
Er is een redactie samengesteld. Die op zoek is gegaan naar Bijbelse psalmen in een zingbare versie. Ze doen dat op deze manier, bijvoorbeeld: Is er een Psalm 1 te vinden (of te maken) die ook voor kinderen geschikt is? Of een Psalm 6 die een sterk gebedskarakter heeft? De redactie denkt aan verschillende liedvormen:

webmaster – 7 juni, 2019 – 17:55

Over de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) stelt zich tot doel de kennis, de ontwikkeling en het gebruik van het kerklied in de Nederlandse taal te bevorderen. De ISK doet dit in opdracht van de vier kerken die het Liedboek voor de Kerken (1973) als hun officiële bundel gebruiken: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Broederschap der Remonstranten en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In 2008 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tot de ISK toegetreden. In 2009 werd de Verenigde Protestantse Kerk in België lid van de ISK. In het bestuur van de ISK zijn de genoemde kerken vertegenwoordigd.

Pieter Endedijk – 21 oktober, 2001 – 09:20
XML-feed