Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

in 1972 opgericht als opvolger van de Interkerkelijke Stichting Psalmberijming

Lees hier meer over ISK

Samenwerking van acht kerken:

 • Protestantse Kerk in Nederland
 • Algemene Doopsgezingen Sociëteit
 • Broederschap der Remonstranten
 • Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB
 • Nederlands Gereformeerde Kerken
 • Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
 • Verenigde Protestantse Kerk van België
 • Evangelisch-Lutherse Kerk van België

Ons doel?

kennis, ontwikkeling en het gebruik van het kerklied in de Nederlandse taal bevorderen!

lees verder

Het nieuwe Liedboek (www.liedboek.nl)

Het Liedboek is in de eerste plaats een gebruiksboek voor de zondagse eredienst. Daarnaast zijn er nog andere verbanden waarin het Liedboek kan functioneren. Zo is het bedoeld voor vier ‘leefkringen’:

 • eredienst op zon- en feestdagen
 • overige gemeentevieringen en vieringen in kleinere kring, in het bijzonder de getijden
 • pastoraat
 • meditatie

Nog meer psalmen?

We hadden er toch al 150? En daarnaast bij een aantal al een a-, b- en c-versie? Dat is zeker waar, en toch is er nog steeds een verlangen naar meer.

Dat wil zeggen, naar meer variatie om die 150 psalmen te zingen. Daarom heeft de ISK opdracht gegeven om naar meer variatie in mogelijkheden te zoeken. Psalmen die je kunt zingen in de kerkdiensten, op school, in kleine kring, en thuis.

lees verder