Liedboekdagen
ISK stimuleert onder meer door het organiseren van zogenoemde ‘liedboekdagen’ de ontwikkeling van het Nederlandse kerklied.
Dat gebeurde bijvoorbeeld in samenwerking met de Stichting De Vertaalslag een veelzijdig, doelmatig en inspirerend gebruik van het Liedboek. Bovendien wordt op deze dagen dichters en componisten uitgedaagd tot het maken van nieuwe liederen.
Voor datum en plaats van deze Liedboekdagen zie de agenda.
Vanwege de maatregelen in de strijd tegen Covid-19 zijn nog geen nieuwe Liedboekdagen in voorbereiding (stand van zaken januari 2021)

Nog meer psalmen
De samenstelling van het Liedboek werd in slechts drie jaar tijd gerealiseerd. Daartoe werd vooral zorgvuldig verzameld wat ergens in de wereldkerk al voorhanden was. De ruimte om geheel nieuw liedgoed te ontwikkelen was beperkt. Met name voor de psalmen bestond daaraan wel een behoefte, die door nieuwe psalmvormen in het boek nog eens extra werd aangejaagd. Momenteel werkt de ISK aan een uitgave van nog meer psalmen, hoofdzakelijk nieuw gemaakt, deels op vertrouwde Geneefse melodieën, deels in nieuwe en experimentele vormen. Lees meer

Verzamelde liederen van Willem Barnard
Door Uitgeverij Skandalon wordt in samenwerking met ISK gewerkt aan een bundel met alle bijna 300 liederen van de dichter Willem Barnard (15 aug. 1920 – 21 november 2010).
Voor het eerst gepresenteerd met de melodie, met in een apart deel, per lied de bijpassende documentatie: notities van exegetische, literaire, liturgische en hymnologische aard en evt. historische informatie. Het geheel wordt ook voorzien van registers.
De uitgave is in de eerste plaats bedoeld voor actuele gebruikers, maar de uitgave heeft tevens de allure van een standaardwerk: het gaat om de verzamelde liederen van de belangrijkste Nederlandse kerklieddichter van de twintigste eeuw, de man die tevens als Guillaume van der Graft in de Nederlandse letterkunde aanwezig is.
Voorzien is een uitgave bestaande uit twee gebonden delen à ca. 500 bladzijden op bundelformaat.
De redactie bestaat uit Pieter Endedijk (hymnoloog en liturg, rubriek ‘melodie’), Gerda van de Haar (neerlandica, voorzitter, rubriek ‘poëzie’), Eward Postma (docent liturgiek aan PThU, rubriek ‘bijbel’), Klaas Touwen (liturg en exegeet, rubriek ‘liturgie’), Jasper Witteveen (Skandalon, hymnoloog). Hans Uytenbogaardt (liturg) draagt bij aan liturgische paragrafen in de toelichtingen.
De verschijning is voorzien in het late najaar van 2021 (stand van zaken januari 2021)