Liedboekdagen
De ISK stimuleert onder meer door het organiseren van liedboekdagen ism stichting De Vertaalslag een veelzijdig, doelmatig en inspirerend gebruik van het Liedboek. Bovendien wordt op deze dagen dichters en componisten uitgedaagd tot het maken van nieuwe liederen. Voor datum en plaats van deze dagen zie de agenda.

Nog meer psalmen
De samenstelling van het Liedboek werd in slechts drie jaar tijd gerealiseerd. Daartoe werd vooral zorgvuldig verzameld wat ergens in de wereldkerk al voorhanden was. De ruimte om geheel nieuw liedgoed te ontwikkelen was beperkt. Met name voor de psalmen bestond daaraan wel een behoefte, die door nieuwe psalmvormen in het boek nog eens extra werd aangejaagd. Momenteel werkt de ISK aan een uitgave van nog meer psalmen, hoofdzakelijk nieuw gemaakt, deels op vertrouwde Geneefse melodieën, deels in nieuwe en experimentele vormen. Lees verder…