Nog meer Psalmen!

Nog meer Psalmen!
We hadden er toch al 150? En daarnaast bij een aantal al een a, b, c versie? Dat is zeker waar, en toch is er nog steeds een verlangen naar meer.
Dat wil zeggen, met name, naar meer variatie om die 150 psalmen te zingen.
Daarom heeft de ISK opdracht gegeven om naar meer variatie in mogelijkheden te zoeken.
Psalmen die je kunt zingen in de kerkdiensten, op school, in kleine kring en thuis.

Op zoek naar alternatieven
Er is een redactie samengesteld. Die op zoek is gegaan naar Bijbelse psalmen in een zingbare versie. Ze doen dat op deze manier, bijvoorbeeld: Is er een Psalm 1 te vinden (of te maken) die ook voor kinderen geschikt is? Of een Psalm 6 die een sterk gebedskarakter heeft? De redactie denkt aan verschillende liedvormen:
- met strofen,
- met een afwisseling van verzen voor solo en refrein voor allen,
- vrijere vormen,
- een korte vorm van slechts één vers, zoals bij liederen van Taizé.
In ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’, zijn daarvan al voorbeelden te vinden.

Geliefde psalmen of Geneefse melodieën
Er staan psalmen op de Geneefse melodieën in het Liedboek, die sterk en geliefd zijn. Maar de tekst daarvan is verouderd en te lang. De redactie zoekt daarom naar teksten die recht doen aan de krachtige poëzie van het Hebreeuws, en tegelijk ook rechtstreeks aanspreken in het Nederlands. Vaak vraagt de liturgie om een keuze (‘We zingen vers 1, 3 en 7’). De redactie wil nu de teksten zo beperken, dat het mogelijk is om de gehele lijn van de Psalm al zingend te volgen.

Samenstelling Werkgroep Nog meer Psalmen
De werkgroep bestaat uit zes leden, en hoopt in twee jaar de taak te kunnen afronden.
Er zullen nieuwe opdrachten worden verstrekt om aan de opdracht van de ISK te kunnen voldoen. Samenstelling: Johanneke Bakker-van Tilburg, bestuur ISK, ds. Roel Bosch, voorzitter, eerder voorzitter Werkgroep Psalmen Liedboek 2013, ds. Kees Bregman, Erik Idema, Kwintessens, bekend met materiaal voor kinderen en jeugd, Margryt Poortstra, dichter, Willeke Smits, kerkmusicus.
Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met Roel Bosch of Gert Landman.

webmaster – 7 juni, 2019 – 17:55