Liedsuggesties

In bijgaande bestanden vindt u liedsuggesties uit Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk bij het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland.
Liedsuggesties bij de alternatieve lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van van Kerken in Nederland zijn niet opgenomen. Zie daarvoor het tijdschrift De Eerste Dag.

BijlageGrootte
Liedsuggesties herfsttijd 2019.pdf67.01 KB
Liedsuggesties advent-, kerst- en epifaniëntijd 2020.pdf77.63 KB
Liedsuggesties veertigdagentijd en paastijd 2020.pdf88.26 KB
Liedsuggesties zomertijd 2020.pdf71.05 KB
Liedsuggesties herfsttijd 2020.pdf67.3 KB
Pieter Endedijk – 4 november, 2019 – 13:00