Nieuws

Liedsuggesties

In bijgaande bestanden vindt u liedsuggesties uit Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk bij het Gemeenschappelijk Leesrooster van de Protestantse Kerk in Nederland.
Liedsuggesties bij de alternatieve lezingen volgens het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van van Kerken in Nederland zijn niet opgenomen. Zie daarvoor het tijdschrift De Eerste Dag.

Pieter Endedijk – 4 november, 2019 – 13:00

Aanvullende liedbundel 'Tussentijds'

inhoud | errata | melodieën uit liedboek | begeleidingsbundel

Op zaterdag 21 mei 2005 is in Apeldoorn de liedbundel Tussentijds gepresenteerd.

Nadat het Liedboek voor de Kerken in 1973 verscheen, is in de daarop volgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan, waaronder liederen van Huub Oosterhuis en Sytze de Vries.

webmaster – 6 juni, 2005 – 14:58