Liedboek en kerkliederen algemeen

liedboek

Liedboek.nl

De officiële site van het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Bekijk ook de vele registers die er, naast die in het liedboek zelf, zijn opgenomen.

Liedboek Compendium

Het Liedboek Compendium is een moderne digitale voortzetting van het aloude Compendium bij het Liedboek voor de kerken, met zeer veel informatie uit de eerste hand! Ook nu nog biedt het Liedboek Compendium heel veel informatie van hoge kwaliteit, die in veel gevallen nergens anders te vinden is.

Kerkliedwiki.nl

Online encyclopedie waar iedereen aan mee kan werken. Veel informatie over kerkliederen in alle mogelijke liedbundels, en daarbij horende muziekliteratuur.

Huis van de kerkmuziek

Een platform van allerlei bestaande organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. Op deze site is veel inspiratie en informatie te vinden!

Werkgroepen en stichtingen rond het kerklied

Eredienst Creatief

Er leven in kerkelijk Nederland veel vragen als het gaat om de hedendaagse smeltkroes van liedculturen, stijlen, liturgische vormen en spiritualiteiten die daarbij horen. De stichting EredienstCreatief wil deze vragen een platform bezorgen.

Kerkzang.nl

De website van de Stichting Centrum voor de Kerkzang, die activiteiten organiseert en door de jaren een flink aantal uitgaven heeft verzorgd die hier ook verkrijgbaar zijn.

Stichting De Vertaalslag

De stichting Vertaalslag (kijk onder “De Vertaalslag”) van Sytze de Vries

Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek zet zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het bijzonder.

Stichting Nieuwe Kerkmuziek

“Er gebeurt veel op het gebied van kerkmuziek, maar de activiteiten zijn versnipperd en het bereik is vaak gering. Aan de andere kant staan veel mensen – in èn buiten de kerk – open voor religieuze teksten en muziek, maar komen ze er weinig mee in aanraking. Zijn hier bruggen te slaan?

De Stichting Nieuwe Kerkmuziek denkt van wel.”

Muziek in de kerk en organistenkring

Werkgroep binnen de Doopsgezinde Broederschap. “Ons doel is het bevorderen van de muziek binnen de eredienst van onze gemeenten. Wij willen gemeenten, kerkenraden, predikanten en kerkmusici binnen de Doopsgezinde Broederschap in hun kerkmuzikale praktijk graag ondersteunen.” Binnen deze werkgroep vigeert ook de Organistenkring.

Verenigingen voor kerkmusici

Oud-Katholieke organistenvereniging

Informatie over deze vereniging is te vinden op de website van de Oud-Katholieke kerk in Nederland.

Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond

De site van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, de vereniging waarbij alle kerkelijke zangkoren in Limburg – meer dan 500 – zijn aangesloten en waarvan alle kerkzangers – meer dan 13.000 – lid zijn.

Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging

De Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV) is een vereniging van kerkmusici, opgericht op 21 april 1917 met als doel de bevordering van het liturgisch en artistiek stijlbegrip van de kerkmusici en de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van haar leden.

Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici

Website van de VGK, de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici. Deze vereniging heeft tot doel ‘het bestuderen van bijbelse en historische gegevens ten aanzien van de eredienst en het bevorderen van een goede en stijlvolle verzorging van het muzikale deel van de eredienst’.

Kerkelijke Instelling Sint Gregorius

Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en Documentatiecentrum Nederlandse Kerkmuziek (Donek)

Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici

De KVOK is ontstaan uit de samenvoeging van de Nederlandse Organisten Vereniging (NOV, later KNOV) en de Gereformeerde organistenvereniging (GOV). Geeft o.m. het blad Het Orgel uit, het nieuwsbulletin Nota Bene en het blad Muziek en Liturgie.

Kerkelijke Stichting Sint Gregorius

De Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG H-A) stelt zich ten doel om onder verantwoordelijkheid van de diocesane bisschop de studie en de beoefening van de kerkmuziek in het bisdom Haarlem-Amsterdam te bevorderen.