Liedboek

Liedboek

De officiële website van Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk en de aanvulling Psalmen anders. Bekijk hier ook de verschillende uitgaven waarin het boek verkrijgbaar is en de vele registers op het boek.

Liedboek Online

Alle informatie over de digitale versie van Liedboek en Psalmen anders.

Liedboek Online

Liedboekcompendium

Het compendium biedt achtergrondinformatie bij de liederen, gebeden en gedichten in Liedboek en Psalmen anders, evenals opnamen van liederen om te beluisteren. Aan het compendium wordt nog steeds gewerkt.

Liedboekcompendium

Liedboek YouTube-kanaal

Beluister hier opnamen van liederen uit Liedboek en Psalmen anders.

Liedboek YouTube-kanaal

Partnerorganisaties

Kerkzang

Kerkzang richt zich op de vocale kerkmuziek: zang van, voor en door de gemeente. Kerkzang geeft bladmuziek uit en belegt studiedagen.

Kerkzang

Huis van de Kerkmuziek

Het Huis van de Kerkmuziek is een platform van organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek.

Huis van de Kerkmuziek

IAH

De Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH) legt zich toe op behartiging van en onderzoek naar het kerklied op internationale, interconfessionele en interdisciplinaire basis.

IAH

ECPCM

De European Conference for Protestant Church Music (ECPCM) bevordert de uitwisseling binnen Europa over alle vormen van protestantse kerkmuziek.

ECPCM

Kerklied algemeen

Kerklied

Database van kerkliederen uit een groot aantal binnenlandse en buitenlandse liedbundels met allerlei zoekfuncties.

Kerklied

Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

De Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek zet zich in voor de verbreiding van de kerkmuziek in het algemeen en de Lutherse kerkmuziek in het bijzonder.

Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

Dutch Church London YouTube-kanaal

Diverse liederen uit het Liedboek worden hier voorgezongen.

Dutch Church London YouTube-kanaal

De Vertaalslag

Stichting Vertaalslag brengt met liedfestivals en workshops het werk van Sytze de Vries onder de aandacht.

De Vertaalslag

 

Kerkliedwiki

Online encyclopedie van kerkliederen uit diverse liedbundels met verwijzingen naar muziekliteratuur daarbij.

Kerkliedwiki

Kerkmuziek Netwerk

Stichting Kerkmuziek Netwerk wil projecten en inspiratie bieden rond het thema kerkmuziek.

Kerkmuziek Netwerk

Stichting Nieuwe Kerkmuziek

De Stichting Nieuwe Kerkmuziek wil een ondersteunende en stimulerende functie vervullen voor hedendaagse vocale kerkmuziek.

Kerkmuziek Nu

Eredienst Creatief

Platform voor het verbinden van uiteenlopende liedculturen.

Eredienst Creatief

 

Verenigingen voor kerkmusici

Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici

Een vereniging van en voor mensen die voor hun beroep of uit affiniteit te maken hebben met orgels, orgelmuziek en kerkmuziek. Uitgaven van de vereniging zijn Het Orgel, Nota Bene en Muziek&Liturgie.

Muziek in de Kerk

De werkgroep wil de muziek binnen de eredienst van de gemeenten van de Doopsgezinde Broederschap bevorderen. Binnen de werkgroep functioneert ook de Organistenkring.

Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici

De vereniging houdt zich vanuit de gereformeerde traditie bezig met liturgie en kerkmuziek en geeft het blad Eredienst uit.

Eredienst

VOGG

De Vereniging Organisten Gereformeerde Gemeenten geeft voorlichting op het gebied van de kerkmuziek.

VOGG

NSGV

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) bevordert de liturgische muziek in de rooms-katholieke kerk en beheert de digitale bibliotheek DoNeK (Documentatiecentrum Nederlandse Kerkmuziek).

KDOV

De Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV) is een vereniging van kerkmusici die werkzaam zijn in een rooms-katholieke parochie.

KDOV