Verwijzingen naar belangrijke partner-sites.

Liedboek
Thuispagina van het Liedboek: www.liedboek.nl
Registers van het liedboek: www.liedboek.nl/registers/registers
Compendium van het liedboek: www.liedboekcompendium.nl

Informatie over kerkliederen
Kerkliedwiki: kerkliedwiki.nl/
Huis van de kerkmuziek: www.huisvandekerkmuziek.nl

Werkgroepen en stichtingen rond het kerklied
Eredienst creatief: eredienstcreatief.nl/
Stichting Centrum voor de Kerkzang: www.kerkzang.nl
Stichting Vertaalslag: www.sytzedevries.com (zie onder ‘Vertaalslag’)
Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek: www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/
Interkerkelijke Stichting opleiding Kerkmuziek: www.isok.nl/
Stichting Nieuwe Kerkmuziek: www.kerkmuziek.nu
Muziek in de kerk: www.muziekindekerk.nl/
Organistenkring: www.organistenkring.nl/

Verenigingen voor kerkmusici
Oud katholieke organistenvereniging: www.okkn.nl/
Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond: www.sgv-roermond.nl/
Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging: www.kdov.nl/
Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici: www.eredienst.com
Kerkelijke Instelling Sint Gregorius: www.nsgv.nl
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici: www.kvok.nl, www.hetorgel.nl
Orgel- en kerkmuziek: www.orgelenkerkmuziek.nl
Kerkelijke Stichting Sint Gregorius : www.kssg.nl/