In 2013 verscheen Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. Deze bundel bevat meer dan 1400 liederen en teksten. Bedoeld om te gebruiken in de zondagse eredienst, maar ook in kleinere kring en thuis. Als bron van inspiratie.

Het boek biedt een zeer rijke verscheidenheid aan materiaal. Naast de honderdvijftig berijmde psalmen andere vormen van psalmzingen, liederen in diverse genres, liederen voor kinderen en jongeren, voorbeelden van gezongen liturgie, nieuwe liederen uit andere delen van Europa en de wereldkerk, meditatieve zangvormen en vormen waarin het zangplezier centraal staat. En niet te vergeten: gebeden en teksten om te lezen. Zo is het een boek om uit te zingen en te bidden. Niet enkel geschikt voor kerkdiensten, maar evenzeer voor andere momenten en plaatsen: getijden en persoonlijke meditatie, pastoraat en geloofsgesprek, gezin en school.

In 2022 kwam de aanvulling Psalmen anders uit: nog ruim 100 nieuwe psalmvormen voor de veelvormige hedendaagse liturgische praktijk van huis en kerk.

Het Liedboek en Psalmen anders zijn in verschillende edities verkrijgbaar: gemeentebundel, koorbundel en instrumentale begeleidingen. Zie daarvoor liedboek.nl. Liedboek Online is de digitale editie van Liedboek en Psalmen anders: zie hier. Voor wie meer wil weten over de achtergronden van de liederen is er een online-naslagwerk: liedboekcompendium.nl.