Informatie

Hedendaagse Kerkmuziek

Nederlandstalige emaildiscussiegroep. De moderator: "Kan hedendaagse muziek een waardevolle plaats hebben in de liturgie? Of is elk initiatief in deze bij voorbaat gedoemd te mislukken? Wordt het succes van zulke initatieven bepaald bij meerderheid van stemmen?" In deze groep kan men terecht voor het uitwisselen van nieuwtjes, opinies, uitvoeringsaankondigingen, smaak en alles wat u denkt dat nog meer van belang is voor een levendige discussie over hedendaagse kerkmuziek.

jhofland – 5 juni, 2005 – 23:25

GOV-Vereniging van Kerkmusici

Site van de GOV-Vereniging van Kerkmusici met o.a. een archief van de inhoud van het maandblad 'Muziek&Liturgie'. In dit tijdschrift regelmatig aandacht voor vragen op het gebied van het kerklied.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:24

Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek

Doorzoekbare database van Nederlands(talig)e kerkmuziek op floppy.

webmaster – 5 juni, 2005 – 23:22

Liturgievernieuwing: Database met kerkliederen

Bij het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt een verzameling aangelegd van nieuw liturgisch materiaal, gepubliceerd en ongepubliceerd.

Het gaat om liederen, gedichten, vertalingen, (gebeds)teksten, musicals, dramatische expressie, dans en beweging in de eredienst, beeldende kunst voor kerkelijk gebruik, concept van de kerkruimte (waaronder inrichting en aankleding), liturgische kleding, enz.

Op dit moment is op deze website nog uitsluitend een database met gegevens van kerkliederen te raadplegen. Deze database is in de afgelopen jaren door Pieter Endedijk opgebouwd.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:21

Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon

Een overweldigend grote (Duitstalige) lexicon die geheel toegankelijk is via het Internet, met uitgebreide informatie over dichters, kerkvaders, componisten en andere personen betreffende kerk en kerklied.

webmaster – 5 juni, 2005 – 23:18