Liturgie

De Gouden Gids voor Experimenten met Kerkdiensten

Deze databank met namen en gegevens van personen en organisaties is een onderdeel van de officiële SOW-kerken-site en is speciaal samengesteld voor liturgiecommissies, voorgangers, kerkenraden, jeugddienstgroepen, enz., die "meer willen dan het gewone" en experimenten niet schuwen.

JR – 5 juni, 2005 – 23:39

Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

Informatie over activiteiten, muziekuitgaven, en tijdschrift 'Musica Sacra' van de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek. Op de websute ook allerlei andere kerkmuzikale achtergrondinformatie.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:34

Lift up your hearts

Uitgebreide en zeer fraaie website van de Evangelisch Lutherse Kerk in Canada, met name met betrekking tot de eredienst. Veel nuttige links, ook naar artikelen, kunst en muziek.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:30

Liederen, geestelijk en wereldlijk

Allerlei liederen, vaak vrij te gebruiken, in één- en meerstemmige zettingen van o.a. Ivo Bouwmans.

webmaster – 5 juni, 2005 – 23:29

Internationale Arbeitsgemeinschaft fur Hymnologie

De home-page van de IAH, een groep van enkele honderden hymnologen over de gehele wereld. Elke twee jaar wordt door de IAH een belangrijke conferentie gehouden. Op de site ook links naar zusterorganisaties.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:26

GOV-Vereniging van Kerkmusici

Site van de GOV-Vereniging van Kerkmusici met o.a. een archief van de inhoud van het maandblad 'Muziek&Liturgie'. In dit tijdschrift regelmatig aandacht voor vragen op het gebied van het kerklied.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:24

Duitse kerkliederen

Een nieuwe Engelstalige site over het Duitse kerklied met veel teksten. De site is nog in opbouw. Het is de bedoeling dat op den duur ook midi-files van de liederen beschikbaar zijn.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:23

Liturgievernieuwing: Database met kerkliederen

Bij het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt een verzameling aangelegd van nieuw liturgisch materiaal, gepubliceerd en ongepubliceerd.

Het gaat om liederen, gedichten, vertalingen, (gebeds)teksten, musicals, dramatische expressie, dans en beweging in de eredienst, beeldende kunst voor kerkelijk gebruik, concept van de kerkruimte (waaronder inrichting en aankleding), liturgische kleding, enz.

Op dit moment is op deze website nog uitsluitend een database met gegevens van kerkliederen te raadplegen. Deze database is in de afgelopen jaren door Pieter Endedijk opgebouwd.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:21

Centrum voor de Kerkzang

Het Centrum voor de Kerkzang zet zich op allerlei manieren in voor de vocale liturgische muziek. Zij richt zich daarbij vooral op cantorijen en koren, cantores en dirigenten, zangers en belangstellenden die in tal van geloofsgemeenschappen participeren in de kerkmuziek. Als zelfstandige stichting werkt het Centrum onafhankelijk van de kerken. Ze voelt zich overigens wel nauw bij de kerken betrokken.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:20

Eredienstvaardig

Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek: voor ieder die bij liturgie en kerkmuziek betrokken is. Oecumenisch van opzet, een breed samengestelde redactie, verschijnt zesmaal per jaar met 40 pagina's; geregeld themanummers.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 07:19
XML-feed