Liedbundels

Zingend Geloven

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied verzamelt nieuwe kerkliederen en publiceert deze in de serie 'Zingend Geloven'. Het gaat hierbij om liederen die (nog) niet elders gepubliceerd zijn. Er zijn acht deeltjes verschenen. Ook is er een registeruitgave verschenen, met overzichten op titel, dichters en componisten, bijbelteksten en liturgisch gebruik.
De bundels worden in opdracht van de ISK uitgegeven door Uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer. Op de website van deze uitgeverij kan men meer informatie vinden over beschikbaarheid, prijzen etc., zowel van de eenstemmige als de meerste

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:38

Thuisbasis van het programma Kerklied

Liederendatabase programma voor allerlei liedbundels. Tevens geschikt voor het maken van liturgieën. Alleen tekst!

agheyden – 5 juni, 2005 – 23:36

The Cyber Hymnal

Een site met 2300 meest engels-talige hymnes. Met orgelspel. En informatie over dichters en componisten.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:36

Oude Schotse/Engelse Psalters

Een schat aan Engels-talige psalmberijmingen uit Schotse en Engelse bundels uit de 16e tot de 19e eeuw. Teksten voorzien van midi-muziek.

jhofland – 5 juni, 2005 – 23:32

Lutheran Hymnals Online

Fraaie site met veelal goede midimuziek. Een citaat: "What else? This site holds 5 complete Lutheran Hymnals, "The Lutheran Hymnal" in midi, "Lutheran Worship" in midi, "Hymnal Supplement 98", "Lutheran Book of Worship" and "With One Voice". We have original hymn arrangements for organ, and for brass quintet - presented in midi. We also have our contemporary hymn section, where original arrangements traditional hymns are done in folk, country western and rock styles. Our reference section contains several special indexes, a scripture index to hymns, a topical index to hymns, and various cross

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:30

Liederen, geestelijk en wereldlijk

Allerlei liederen, vaak vrij te gebruiken, in één- en meerstemmige zettingen van o.a. Ivo Bouwmans.

webmaster – 5 juni, 2005 – 23:29

Liedboek van die kerk

In 2001 hebben de Nederduitse Gereformeerde Kerk en de Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Zuid-Afrika) een gezamenlijk liedboek in gebruik genomen: 'Liedboek van die kerk'. Op de site zijn van 30 van de in totaal 602 liederen de tekst en de muziek in een mp3-bestand opgenomen.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:28

Internationale Arbeitsgemeinschaft fur Hymnologie

De home-page van de IAH, een groep van enkele honderden hymnologen over de gehele wereld. Elke twee jaar wordt door de IAH een belangrijke conferentie gehouden. Op de site ook links naar zusterorganisaties.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:26

Duitse kerkliederen

Een nieuwe Engelstalige site over het Duitse kerklied met veel teksten. De site is nog in opbouw. Het is de bedoeling dat op den duur ook midi-files van de liederen beschikbaar zijn.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:23

Liturgievernieuwing: Database met kerkliederen

Bij het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt een verzameling aangelegd van nieuw liturgisch materiaal, gepubliceerd en ongepubliceerd.

Het gaat om liederen, gedichten, vertalingen, (gebeds)teksten, musicals, dramatische expressie, dans en beweging in de eredienst, beeldende kunst voor kerkelijk gebruik, concept van de kerkruimte (waaronder inrichting en aankleding), liturgische kleding, enz.

Op dit moment is op deze website nog uitsluitend een database met gegevens van kerkliederen te raadplegen. Deze database is in de afgelopen jaren door Pieter Endedijk opgebouwd.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:21
XML-feed