Opleidingen

Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek (ISOK)

De ISOK is een samenwerking van RK en PKN met als voornaamste doel om voor nu en in de toekomst te zorgen voor een voldoende aantal professioneel opgeleide kerkmusici - organisten en dirigenten.

webmaster – 22 augustus, 2005 – 19:22

Protestantse Kerk in Nederland, afdeling Kerkmuziek

De site van de afdeling Kerkmuziek van het Protestants Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland. Men vindt hier belangrijke informatie over activiteiten (Liedboekdag, Kerkmuziekdagen), het cursuswerk, de Regeling voor de Kerkmuziek/Kerkmusici, etc.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:33
XML-feed