Opinie

Notitie Nieuwe Adem

Toon Hagen en Ronald van Drunen schrijven:

De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft op 20 april 2007 unaniem ingestemd met de samenstelling van een nieuw liedboek. Hoewel het huidige Liedboek voor de Kerken ons zeer aan het hart gaat, zijn ook wij voorstanders van de samenstelling van een nieuw liedboek.

Er is veel veranderd sinds de jaren zestig en zeventig wat betreft de plaats van kerk en geloof in de samenleving, de veelkleurigheid van de kerk, de wijze van liturgie vieren en niet in de laatste plaats de ontwikkeling van muziek en taal. Door de eeuwen heen hebben mensen hun geloof in God onder woorden proberen te brengen en bezongen in liederen. Het kerklied is een poging om te uitten wat eigenlijk onzegbaar is. Juist nu is het een grote uitdaging voor onze kerk om de tijd te doorgronden waarin wij leven. Wij menen dat onze kerk snakt naar nieuwe adem en nieuwe inspiratie vooral in het kerklied. De samenstelling van een nieuw liedboek is een unieke gelegenheid dit verlangen vorm te geven. Bij een kerk van mensen van deze tijd past een eigentijdse liedbundel.

webmaster – 2 november, 2007 – 17:11

Het lied op andere lippen

Pieter Endedijk

In kerkelijke gemeenten kunnen heftige discussies ontstaan over de grenzen van kerkmuziek en kerklied. Persoonlijke voorkeuren spelen dan een belangrijke rol. We beperken ons in dit artikel tot het kerklied. Wat maakt een lied tot kerklied? Zijn daar criteria voor?

Tussen gevoel en verstand
In het TV-programma 'Tussen kunst en kitsch' worden (vermeende) kunstwerken uit het privé-bezit van mensen onderworpen aan het oog van de kunstkenner. Vaak heeft het getoonde werk voor de eigenaar of eigenares een hoge emotionele waarde: het komt bijvoorbeeld uit een erfenis of er wordt een belangrijke herinnering aan verbonden, dat met enige nostalgie wordt genoemd.

Pieter Endedijk – 2 juni, 2005 – 23:53

Overwegingen bij de verschijning van 'Zingend geloven' deel 8

door: Hans Jansen

Hans Jansen belicht het nieuwe deel 8 van Zingend Geloven, maar voegt dit in een interessante en uitgebreide algemene bespiegeling over het kerklied in het algemeen. Met toestemming overgenomen uit "Musica Sacra", sept. 2004

Met de uitgave van deel 8 van 'Zingend geloven' is een (voorlopig) einde gekomen aan een serie waarin vanaf 1981 regelmatig bundels verschenen met nieuwe kerkliederen. In het voorwoord van deze laatste bundel wordt het woordje 'voorlopig' nog van een vraagteken voorzien, maar de redactie van 'Zingend geloven' zal ondertussen ook wel beseft hebben dat de kwaliteit van het aanbod flink omhoog zal moeten om een overtuigende herstart van deze serie mogelijk te maken. Natuurlijk zaten er in alle 8 delen van 'Zingend geloven' enkele goede nieuwe kerkliederen en hebben deze liederen intussen hun plaats verworven in kerkmuzikaal Nederland, maar duidelijk is ook dat het aanbod van de ècht goede liederen steeds kleiner is geworden. De 'hoogbloei' van het nieuwe Nederlandse kerklied ligt nu definitief achter ons. De verschijning van het Liedboek voor de Kerken blijkt in 1973 wel een heel bijzonder moment te zijn geweest, dit Liedboek heeft een niveau dat in de afgelopen 30 jaar helaas niet meer is bereikt. Het gaat het kader van dit artikel verre te buiten om alle oorzaken daarvan aan te wijzen.

webmaster – 15 september, 2004 – 00:01

Zingen wij het 'Ere zij God'?

Elk jaar wordt weer dezelfde discussie gevoerd: moet het 'Ere zij God' nu wel of niet gezongen worden. De meningen lopen uiteen, de emoties soms hoog op (vooral bij kerkmusici).
Als predikant en als kerkmusicus ben ik zeer geboeid door deze discussie, en zie ik ook steeds weer waar het vastloopt.

Eerst iets over de achtergrond van het omstreden lied.
Ik maak daarbij gebruik van een artikel dat de musicologe Mieke Breij eens schreef in het blad Organist & Eredienst.
Het 'Ere zij God' werd in 1933 voor het eerst in een kerkelijke liedbundel in Nederland opgenomen, en wel in de uitbreiding van de Eenige Gezangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Waarschijnlijk kenden de gereformeerden het lied uit de Kerstzangbundel voor koor en huisgezin van Johannes de Heer uit 1916. Natuurlijk grappig dat in de titel van deze bundel wordt vermeld dat het niet bestemd is voor gebruik in de kerk. Maar in die tijd was het niet mogelijk om iets in de kerk te zingen waar de synode geen toestemming voor gaf.

Pieter Endedijk – 2 februari, 2002 – 00:12
XML-feed