Achtergronden

De nacht is haast ten einde

In 2003 is het honderd jaar geleden dat de Duitse dichter Jochen Klepper werd geboren. Als schrijver van kerkliederen heeft hij in zijn korte leven een bescheiden maar invloedrijk oeuvre nagelaten, dat verstaan moet worden tegen de achtergrond van de politieke situatie in Duitsland ten tijde van het Derde Rijk. Eén van zijn bekendste liederen staat in het Liedboek als Gezang 130. De tekst van dit lied is tot in onze tijd een getuigenis van hoop.

Jochen KlepperJochen Klepper, wordt geboren op 22 maart 1903, als zoon van een predikant en van een kunstzinnige vrouw. Hij studeert theologie, en tijdens deze studie ontstaan zijn eerste gedichten, waarbij hij zich in het bijzonder laat inspireren door de dichter Rilke.

Pieter Endedijk – 6 december, 2003 – 18:45

Over de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) stelt zich tot doel de kennis, de ontwikkeling en het gebruik van het kerklied in de Nederlandse taal te bevorderen. De ISK doet dit in opdracht van de vier kerken die het Liedboek voor de Kerken (1973) als hun officiële bundel gebruiken: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Broederschap der Remonstranten en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In 2008 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tot de ISK toegetreden. In 2009 werd de Verenigde Protestantse Kerk in België lid van de ISK. In het bestuur van de ISK zijn de genoemde kerken vertegenwoordigd.

Pieter Endedijk – 21 oktober, 2001 – 09:20
XML-feed