Nieuwe uitgaven

Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld

Op zaterdag 22 november 2008 heeft de Nederlandse Ionagroep een nieuwe bundel gepresenteerd met de titel Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld.
Naast de eenstemmige uitgave is ook een meerstemmige uitgave beschikbaar. Tevens is er een CD gemaakt waarop een deel van de liederen is te horen.
De uitgaven zijn verzorgd door Gooi & Sticht, Kampen.
ISBN 978 90 304 1121 5 (eenstemmige uitgave)
ISBN 978 90 304 1123 9 (eenstemmige uitgave met CD)
ISBN 978 90 304 1122 2 (meerstemmige uitgave)

http://www.ionagroep.nl/frame.htm

Pieter Endedijk – 23 november, 2008 – 16:24

Begeleidingsbundel 'Tussentijds' verschenen

In mei 2005 zag de Liedbundel Tussentijds het levenslicht. Een bundel met 217 'bewezen' liederen als aanvulling op het bekende Liedboek voor de Kerken. Dat de bundel in een behoefte voorziet, werd al snel duidelijk. In anderhalf jaar tijd zijn er 25.000 exemplaren verkocht. En in Tuskentiden heeft de bundel sinds oktober 2006 nu ook een Friese evenknie.

In oktober 2007 is de begeleidingsbundel verschenen, waarin voor alle liederen goed speelbare begeleidingen zijn opgenomen, bij een groot aantal liederen zelfs verschillende begeleidingen. Voor het gemak is de uitgave losbladig gemaakt, zodat deze in elke willekeurige 23-rings ringband past.

Pieter Endedijk – 10 oktober, 2007 – 12:13

Canon van het protestantse kerklied

In opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland is in 2007 een Canon van het protestantse kerklied samengesteld. Het is een keuze uit de rijke liederenschat van de kerk.

De canon wil de protestantse geloofstraditie laten weerklinken.
De teksten zijn begrijpelijk voor mensen van vandaag; of ze nu wel of niet naar de kerk gaan.
Elk lied geeft een tijdsbeeld uit de markante geschiedenis van de protestantse kerk. De tekst en de melodie komen uit dezelfde periode.
Zo'n lied ligt goed in het gehoor, de melodie nodigt je uit om mee te zingen.
Deze liederen kun je meenemen op je levensweg, want ze horen bij de hoogte- en dieptepunten van het leven.

Pieter Endedijk – 12 juli, 2010 – 16:55

Nieuwe editie van het Gereformeerd Kerkboek

Het Gereformeerd kerkboek, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, is een voorlopige uitgave, die een plaats krijgt tussen de editie van 1986 en de definitieve uitgave, die verwacht wordt in 2011.
Binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt wordt sinds 1996 gewerkt aan de uitbreiding van het aantal gezangen voor de eredienst. Deels gaat het om liederen uit het Liedboek voor de kerken, voor een ander deel om liederen van verschillende herkomst. De liederen uit de uitgave Negentig Gezangen (2003) zijn, met nog 49 andere liederen in de nieuwe uitgave opgenomen, naast liederen uit het eerdere Gereformeerd Kerkboek. De 150 psalmen zijn afkomstig uit diverse berijmingen.

Pieter Endedijk – 20 maart, 2007 – 20:35

Colours of grace

In opdracht van de 'Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa - Leuenberger Kirchengemeinschaft' (GEKE) is de meertalige liedbundel Colours of grace verschenen. 157 liederen in verschillende talen, waarvan 54 ook met een Nederlandse tekst. In totaal zijn 20 talen vertegenwoordigd.
Colours of grace kan gezien worden als een opvolger van eerdere internationale bundels, zoals Cantate Domino (1924/1974), Thuma Mina (1995) en Unisono (1997).
Colours of grace is een uitgave van Strube Verlag München, www.strube.de.
ISBN 978-3-89912-097-7

Pieter Endedijk – 9 februari, 2007 – 22:26

Uitgebreide herdruk Oud-Katholiek Gezangboek verschenen

Begin januari 2007 is de herdruk verschenen van het Oud-Katholiek Gezangboek.
De bundel is verkrijgbaar bij het Centraal Oud-Katholiek Boekhuis (info@okkn.nl) en de boekhandel en kost € 45,-.

Sinds 1990 is er veel verbeterd in de zet- en druktechniek, de tweede druk heeft een helder notenbeeld en herhaalt op de meeste plaatsen de muziek op een volgende pagina wanneer ook de tekst doorloopt. Daarmee komt een einde aan het hinderlijk heen en weer bladeren tijdens het zingen.
De inhoud is gelijk gebleven alleen wel aangevuld wel een supplement met enkele nieuwe liederen, acclamaties en een speciaal voor de kerk gecomponeerde mis van Daan Manneke. In deze uitgave zijn dat de nummers 965 t/m 991.

Pieter Endedijk – 5 december, 2006 – 16:31

Tweede editie 'Zingt Jubilate' verschenen

Op 1 oktober 2006 is de tweede editie van de Vlaamse bundel Zingt Jubilate verschenen. Voor meer informatie: ga bij links naar liedbundels en dan 'Zingt Jubilate'.

Pieter Endedijk – 16 oktober, 2006 – 18:11

Aanvullende liedbundel 'Tussentijds'

inhoud | errata | melodieën uit liedboek | begeleidingsbundel

Op zaterdag 21 mei 2005 is in Apeldoorn de liedbundel Tussentijds gepresenteerd.

Nadat het Liedboek voor de Kerken in 1973 verscheen, is in de daarop volgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan, waaronder liederen van Huub Oosterhuis en Sytze de Vries.

webmaster – 6 juni, 2005 – 14:58

CD met Psalmencyclus Adriaan C. Schuurman

De ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de GOV gecomponeerde Psalmencyclus (1981) van Adriaan C. Schuurman, aangevuld met enkele van zijn orgelwerken, is nu op cd verkrijgbaar.

De cd is opgenomen in de Joriskerk te Amersfoort, de kerk waar Adriaan C. Schuurman zelf van 1942 tot 1950 organist was. Uitvoerenden zijn de Matinencantorij uit Amstelveen o.l.v. Wim Kloppenburg en organist Peter Ouwerkerk.

De cd kost € 13,50 voor GOV-leden en € 15,00 voor niet-leden, alles inclusief verzendkosten. Maak dit bedrag over op giro 72486 t.n.v. penningmeester GOV te Hurdegaryp, met vermelding ‘Schuurman’, en de cd wordt thuisgestuurd. Vergeet niet uw naam en vooral adres te vermelden.

webmaster – 8 mei, 2005 – 13:26
XML-feed