Welkom op Kerklied.net, de website van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). U vindt hier nieuws, achtergronden en andere informatie over het kerklied in Nederland.

Klik hier voor alle informatie over het nieuwe liedboek bij elkaar.

CD met Psalmencyclus Adriaan C. Schuurman

De ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de GOV gecomponeerde Psalmencyclus (1981) van Adriaan C. Schuurman, aangevuld met enkele van zijn orgelwerken, is nu op cd verkrijgbaar.

De cd is opgenomen in de Joriskerk te Amersfoort, de kerk waar Adriaan C. Schuurman zelf van 1942 tot 1950 organist was. Uitvoerenden zijn de Matinencantorij uit Amstelveen o.l.v. Wim Kloppenburg en organist Peter Ouwerkerk.

De cd kost € 13,50 voor GOV-leden en € 15,00 voor niet-leden, alles inclusief verzendkosten. Maak dit bedrag over op giro 72486 t.n.v. penningmeester GOV te Hurdegaryp, met vermelding ‘Schuurman’, en de cd wordt thuisgestuurd. Vergeet niet uw naam en vooral adres te vermelden.

webmaster – 8 mei, 2005 – 13:26

Overwegingen bij de verschijning van 'Zingend geloven' deel 8

door: Hans Jansen

Hans Jansen belicht het nieuwe deel 8 van Zingend Geloven, maar voegt dit in een interessante en uitgebreide algemene bespiegeling over het kerklied in het algemeen. Met toestemming overgenomen uit "Musica Sacra", sept. 2004

Met de uitgave van deel 8 van 'Zingend geloven' is een (voorlopig) einde gekomen aan een serie waarin vanaf 1981 regelmatig bundels verschenen met nieuwe kerkliederen. In het voorwoord van deze laatste bundel wordt het woordje 'voorlopig' nog van een vraagteken voorzien, maar de redactie van 'Zingend geloven' zal ondertussen ook wel beseft hebben dat de kwaliteit van het aanbod flink omhoog zal moeten om een overtuigende herstart van deze serie mogelijk te maken. Natuurlijk zaten er in alle 8 delen van 'Zingend geloven' enkele goede nieuwe kerkliederen en hebben deze liederen intussen hun plaats verworven in kerkmuzikaal Nederland, maar duidelijk is ook dat het aanbod van de ècht goede liederen steeds kleiner is geworden. De 'hoogbloei' van het nieuwe Nederlandse kerklied ligt nu definitief achter ons. De verschijning van het Liedboek voor de Kerken blijkt in 1973 wel een heel bijzonder moment te zijn geweest, dit Liedboek heeft een niveau dat in de afgelopen 30 jaar helaas niet meer is bereikt. Het gaat het kader van dit artikel verre te buiten om alle oorzaken daarvan aan te wijzen.

webmaster – 15 september, 2004 – 00:01

De nacht is haast ten einde

In 2003 is het honderd jaar geleden dat de Duitse dichter Jochen Klepper werd geboren. Als schrijver van kerkliederen heeft hij in zijn korte leven een bescheiden maar invloedrijk oeuvre nagelaten, dat verstaan moet worden tegen de achtergrond van de politieke situatie in Duitsland ten tijde van het Derde Rijk. Eén van zijn bekendste liederen staat in het Liedboek als Gezang 130. De tekst van dit lied is tot in onze tijd een getuigenis van hoop.

Jochen KlepperJochen Klepper, wordt geboren op 22 maart 1903, als zoon van een predikant en van een kunstzinnige vrouw. Hij studeert theologie, en tijdens deze studie ontstaan zijn eerste gedichten, waarbij hij zich in het bijzonder laat inspireren door de dichter Rilke.

Pieter Endedijk – 6 december, 2003 – 18:45

Zingen wij het 'Ere zij God'?

Elk jaar wordt weer dezelfde discussie gevoerd: moet het 'Ere zij God' nu wel of niet gezongen worden. De meningen lopen uiteen, de emoties soms hoog op (vooral bij kerkmusici).
Als predikant en als kerkmusicus ben ik zeer geboeid door deze discussie, en zie ik ook steeds weer waar het vastloopt.

Eerst iets over de achtergrond van het omstreden lied.
Ik maak daarbij gebruik van een artikel dat de musicologe Mieke Breij eens schreef in het blad Organist & Eredienst.
Het 'Ere zij God' werd in 1933 voor het eerst in een kerkelijke liedbundel in Nederland opgenomen, en wel in de uitbreiding van de Eenige Gezangen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Waarschijnlijk kenden de gereformeerden het lied uit de Kerstzangbundel voor koor en huisgezin van Johannes de Heer uit 1916. Natuurlijk grappig dat in de titel van deze bundel wordt vermeld dat het niet bestemd is voor gebruik in de kerk. Maar in die tijd was het niet mogelijk om iets in de kerk te zingen waar de synode geen toestemming voor gaf.

Pieter Endedijk – 2 februari, 2002 – 00:12

Over de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) stelt zich tot doel de kennis, de ontwikkeling en het gebruik van het kerklied in de Nederlandse taal te bevorderen. De ISK doet dit in opdracht van de vier kerken die het Liedboek voor de Kerken (1973) als hun officiële bundel gebruiken: de Protestantse Kerk in Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Broederschap der Remonstranten en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB. In 2008 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt tot de ISK toegetreden. In 2009 werd de Verenigde Protestantse Kerk in België lid van de ISK. In het bestuur van de ISK zijn de genoemde kerken vertegenwoordigd.

Pieter Endedijk – 21 oktober, 2001 – 09:20