Welkom op Kerklied.net, de website van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). U vindt hier nieuws, achtergronden en andere informatie over het kerklied in Nederland.

Klik hier voor alle informatie over het nieuwe liedboek bij elkaar.

Liedboekdag 2008

31 mei 2008 - 10:30
31 mei 2008 - 16:15
Etc/GMT-2

Joriskerk Amersfoort

Op zaterdag 31 mei zal de 33e Liedboekdag worden gehouden in de Joriskerk te Amersfoort.
Het thema van deze dag is Doortocht.

Meer informatie vindt u op de website van het Bureau Kerkmuziek van de Protestantse Kerk in Nederland.

Aanmelden uiterlijk 15 mei door het overmaken van : € 15.- per persoon (kinderen tot 12 jaar gratis, jongeren € 5) op giro 374 21 20 t.n.v. Bureau Kerkmuziek PKN te Utrecht. Het programma met de muziek wordt dan van te voren toegestuurd. Vergeet bij digitale betaling s.v.p. niet uw adres te vermelden!!! Aanmelden op de dag zelf aan de kerk is ook mogelijk.

Pieter Endedijk – 12 februari, 2008 – 11:33

Notitie Nieuwe Adem

Toon Hagen en Ronald van Drunen schrijven:

De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft op 20 april 2007 unaniem ingestemd met de samenstelling van een nieuw liedboek. Hoewel het huidige Liedboek voor de Kerken ons zeer aan het hart gaat, zijn ook wij voorstanders van de samenstelling van een nieuw liedboek.

Er is veel veranderd sinds de jaren zestig en zeventig wat betreft de plaats van kerk en geloof in de samenleving, de veelkleurigheid van de kerk, de wijze van liturgie vieren en niet in de laatste plaats de ontwikkeling van muziek en taal. Door de eeuwen heen hebben mensen hun geloof in God onder woorden proberen te brengen en bezongen in liederen. Het kerklied is een poging om te uitten wat eigenlijk onzegbaar is. Juist nu is het een grote uitdaging voor onze kerk om de tijd te doorgronden waarin wij leven. Wij menen dat onze kerk snakt naar nieuwe adem en nieuwe inspiratie vooral in het kerklied. De samenstelling van een nieuw liedboek is een unieke gelegenheid dit verlangen vorm te geven. Bij een kerk van mensen van deze tijd past een eigentijdse liedbundel.

webmaster – 2 november, 2007 – 17:11

Webradio Musica Religiosa

In de loop van april 2007 gaat Musica Religiosa webradio van start. Het wordt een 7x24 uurszender met christelijk-religieuze muziek van goede kwaliteit. Zowel vocale als instrumentale muziek, waaronder orgelmuziek zullen worden geprogrammeerd.
Aanvankelijk zal in grote blokken worden geprogrammeerd (Musica Religosa Matinée in de ochtend; Musica Religiosa Meridiem in de middag; Musica Religiosa Neerlandica met Nederlands werk in de avond; Musica Religiosa Nocturna in de nacht). In de loop van dit jaar wordt een verdere verfijning in de programmering aangebracht met specifiekere soorten muziek op bepaalde uren, mogelijk verzoeken van luisteraars, toptienen, speciale ensembles/organisten, openen van het IKON opname-archief enz. Met name overdag is het de bedoeling heel toegankelijk te programmeren. Per cd zullen niet meer dan één of enkele niet te downloaden tracks gedraaid worden. Als bezoekers meer willen horen kunnen ze de cd bestellen via een eenvoudige link op de bijbehorende website. Daarop kunnen ze ook zien welk nummer wordt gedraaid, wie de uitvoerenden zijn e.d. Deze informatie blijft na het nummer nog enige tijd beschikbaar.

Pieter Endedijk – 5 april, 2007 – 12:31

Nieuwe editie van het Gereformeerd Kerkboek

Het Gereformeerd kerkboek, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, is een voorlopige uitgave, die een plaats krijgt tussen de editie van 1986 en de definitieve uitgave, die verwacht wordt in 2011.
Binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt wordt sinds 1996 gewerkt aan de uitbreiding van het aantal gezangen voor de eredienst. Deels gaat het om liederen uit het Liedboek voor de kerken, voor een ander deel om liederen van verschillende herkomst. De liederen uit de uitgave Negentig Gezangen (2003) zijn, met nog 49 andere liederen in de nieuwe uitgave opgenomen, naast liederen uit het eerdere Gereformeerd Kerkboek. De 150 psalmen zijn afkomstig uit diverse berijmingen.

Pieter Endedijk – 20 maart, 2007 – 20:35

Uitgebreide herdruk Oud-Katholiek Gezangboek verschenen

Begin januari 2007 is de herdruk verschenen van het Oud-Katholiek Gezangboek.
De bundel is verkrijgbaar bij het Centraal Oud-Katholiek Boekhuis (info@okkn.nl) en de boekhandel en kost € 45,-.

Sinds 1990 is er veel verbeterd in de zet- en druktechniek, de tweede druk heeft een helder notenbeeld en herhaalt op de meeste plaatsen de muziek op een volgende pagina wanneer ook de tekst doorloopt. Daarmee komt een einde aan het hinderlijk heen en weer bladeren tijdens het zingen.
De inhoud is gelijk gebleven alleen wel aangevuld wel een supplement met enkele nieuwe liederen, acclamaties en een speciaal voor de kerk gecomponeerde mis van Daan Manneke. In deze uitgave zijn dat de nummers 965 t/m 991.

Pieter Endedijk – 5 december, 2006 – 16:31

Friese vertaling 'Tussentijds' verschenen

Op 15 oktober 2006 is in de Martinikerk in Bolsward de Friese vertaling van 'Tussentijds' gepresenteerd:Tuskentiden - Oanfoljend lieteboek by it Lieteboek foar de Tsjerken.
Deze uitgave is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Kok, onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) en de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).
Een aantal dichters heeft de 217 liederen uit Tussentijds in het Fries vertaald, waaronder Lyske Boersma, Atze Bosch, Eppie Dam, Margryt Poortstra, Bernard Smilde, Folkert Verbeek en Cor Waringa. Naast deze 217 vertaalde liederen bevat Tuskentiden ook 32 oorspronkelijk Friese liederen.

Pieter Endedijk – 16 oktober, 2006 – 18:14

Tweede editie 'Zingt Jubilate' verschenen

Op 1 oktober 2006 is de tweede editie van de Vlaamse bundel Zingt Jubilate verschenen. Voor meer informatie: ga bij links naar liedbundels en dan 'Zingt Jubilate'.

Pieter Endedijk – 16 oktober, 2006 – 18:11

Artikelen over Tussentijds in Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad is vorig jaar een aantal artikelen verschenen over de bundel Tussentijds. Er wordt gerept over vijf artikelen van de hand van dr. Bernard Smilde, maar er zijn er slechts twee online te vinden. Toch de moeite waard!

deel 1: Een zingende kerk is een levende kerk. Over doel en opzet.

deel 2: Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Over de teksten.

webmaster – 22 maart, 2006 – 12:54

Aanvullende liedbundel 'Tussentijds'

inhoud | errata | melodieën uit liedboek | begeleidingsbundel

Op zaterdag 21 mei 2005 is in Apeldoorn de liedbundel Tussentijds gepresenteerd.

Nadat het Liedboek voor de Kerken in 1973 verscheen, is in de daarop volgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan, waaronder liederen van Huub Oosterhuis en Sytze de Vries.

webmaster – 6 juni, 2005 – 14:58

Het lied op andere lippen

Pieter Endedijk

In kerkelijke gemeenten kunnen heftige discussies ontstaan over de grenzen van kerkmuziek en kerklied. Persoonlijke voorkeuren spelen dan een belangrijke rol. We beperken ons in dit artikel tot het kerklied. Wat maakt een lied tot kerklied? Zijn daar criteria voor?

Tussen gevoel en verstand
In het TV-programma 'Tussen kunst en kitsch' worden (vermeende) kunstwerken uit het privé-bezit van mensen onderworpen aan het oog van de kunstkenner. Vaak heeft het getoonde werk voor de eigenaar of eigenares een hoge emotionele waarde: het komt bijvoorbeeld uit een erfenis of er wordt een belangrijke herinnering aan verbonden, dat met enige nostalgie wordt genoemd.

Pieter Endedijk – 2 juni, 2005 – 23:53