Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld

Op zaterdag 22 november 2008 heeft de Nederlandse Ionagroep een nieuwe bundel gepresenteerd met de titel Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld.
Naast de eenstemmige uitgave is ook een meerstemmige uitgave beschikbaar. Tevens is er een CD gemaakt waarop een deel van de liederen is te horen.
De uitgaven zijn verzorgd door Gooi & Sticht, Kampen.
ISBN 978 90 304 1121 5 (eenstemmige uitgave)
ISBN 978 90 304 1123 9 (eenstemmige uitgave met CD)
ISBN 978 90 304 1122 2 (meerstemmige uitgave)

http://www.ionagroep.nl/frame.htm

Pieter Endedijk – 23 november, 2008 – 16:24