Notitie Nieuwe Adem

Toon Hagen en Ronald van Drunen schrijven:

De Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft op 20 april 2007 unaniem ingestemd met de samenstelling van een nieuw liedboek. Hoewel het huidige Liedboek voor de Kerken ons zeer aan het hart gaat, zijn ook wij voorstanders van de samenstelling van een nieuw liedboek.

Er is veel veranderd sinds de jaren zestig en zeventig wat betreft de plaats van kerk en geloof in de samenleving, de veelkleurigheid van de kerk, de wijze van liturgie vieren en niet in de laatste plaats de ontwikkeling van muziek en taal. Door de eeuwen heen hebben mensen hun geloof in God onder woorden proberen te brengen en bezongen in liederen. Het kerklied is een poging om te uitten wat eigenlijk onzegbaar is. Juist nu is het een grote uitdaging voor onze kerk om de tijd te doorgronden waarin wij leven. Wij menen dat onze kerk snakt naar nieuwe adem en nieuwe inspiratie vooral in het kerklied. De samenstelling van een nieuw liedboek is een unieke gelegenheid dit verlangen vorm te geven. Bij een kerk van mensen van deze tijd past een eigentijdse liedbundel.

De inhoud van het nieuwe liedboek is bepalend voor de koers van kerk en kerkmuziek in de komende jaren. Gezien de inhoud van de notitie ‘Een nieuw liedboek’, het voorbeeldbundeltje dat aan de synode is gepresenteerd en de berichten hierover in de pers, vragen wij ons sterk af of het nieuwe liedboek aan deze behoefte aan nieuwe adem en inspiratie zal voldoen.

Nieuwe adem is het resultaat van onze onderlinge gesprekken over dit onderwerp. Graag geven wij hierbij onze reactie op de notitie Een nieuw liedboek (juli 2006) van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied [ISK]. Wij zouden graag een brede en open discussie zien over de inhoud van een nieuw liedboek en hopen met deze notitie een aanzet daartoe te doen.

De volledige notitie is als PDF-bestand op de site van Muziek & Liturgie geplaatst: Nieuwe adem.pdf

webmaster – 2 november, 2007 – 17:11

Dat is wel erg veel ambitie

Zoals Jaap van den Berg hier ( http://www.kerklied.net/tussentijds/begeleidingsbundel ) al zegt in het commentaar is "het onzegbare zeggen" en "deze tijd doorgronden" wel heel erg veel ambitie. Laten we bij het nieuwe Liedboek toch vooral niet vergeten wat vorige generaties ons hebben nagelaten en waar wij ons voor deel mee kunnen doen. De liederen van Paul Gerhardt bijv. kunnen ons toch nog steeds veel zeggen. Stel je voor dat die liederen zouden wijken voor het zoveelste lied van Oosterhuis of van Sytze de Vries! Niets tegen deze dichters, maar of hun werk de verandering der tijden overleeft moet nog blijken. Jammer trouwens dat "Uren, dagen, maanden, jaren" van Rhijnvis Feith ook moest wijken voor de waan van de dag in de jaren zestig en zeventig. Die drukt juist de onzekerheid van die veranderingen der tijden uit en het neemt bovendien ook thema's van psalm 90 op. Ik hoop dat die wel terugkomt.

Marco Roepers

Roepzes – 6 januari, 2010 – 13:43