CD met Psalmencyclus Adriaan C. Schuurman

De ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de GOV gecomponeerde Psalmencyclus (1981) van Adriaan C. Schuurman, aangevuld met enkele van zijn orgelwerken, is nu op cd verkrijgbaar.

De cd is opgenomen in de Joriskerk te Amersfoort, de kerk waar Adriaan C. Schuurman zelf van 1942 tot 1950 organist was. Uitvoerenden zijn de Matinencantorij uit Amstelveen o.l.v. Wim Kloppenburg en organist Peter Ouwerkerk.

De cd kost € 13,50 voor GOV-leden en € 15,00 voor niet-leden, alles inclusief verzendkosten. Maak dit bedrag over op giro 72486 t.n.v. penningmeester GOV te Hurdegaryp, met vermelding ‘Schuurman’, en de cd wordt thuisgestuurd. Vergeet niet uw naam en vooral adres te vermelden.

Meer informatie vindt u op de speciale website schuurman.muziekenliturgie.nl.

webmaster – 8 mei, 2005 – 13:26