De Gouden Gids voor Experimenten met Kerkdiensten

Deze databank met namen en gegevens van personen en organisaties is een onderdeel van de officiële SOW-kerken-site en is speciaal samengesteld voor liturgiecommissies, voorgangers, kerkenraden, jeugddienstgroepen, enz., die "meer willen dan het gewone" en experimenten niet schuwen.

JR – 5 juni, 2005 – 23:39