Nieuwe editie van het Gereformeerd Kerkboek

Het Gereformeerd kerkboek, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, is een voorlopige uitgave, die een plaats krijgt tussen de editie van 1986 en de definitieve uitgave, die verwacht wordt in 2011.
Binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt wordt sinds 1996 gewerkt aan de uitbreiding van het aantal gezangen voor de eredienst. Deels gaat het om liederen uit het Liedboek voor de kerken, voor een ander deel om liederen van verschillende herkomst. De liederen uit de uitgave Negentig Gezangen (2003) zijn, met nog 49 andere liederen in de nieuwe uitgave opgenomen, naast liederen uit het eerdere Gereformeerd Kerkboek. De 150 psalmen zijn afkomstig uit diverse berijmingen.
De uitgave mag oprecht een kerkboek worden genoemd. Naast de psalmen en gezangen zijn ook belijdenisgeschriften, orden van dienst, liturgische gezangen, formulieren, gebedsteksten en de kerkorde van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt opgenomen.
www.gkv.nl
www.jongbloed.com

Pieter Endedijk – 20 maart, 2007 – 20:35