Uitgebreide herdruk Oud-Katholiek Gezangboek verschenen

Begin januari 2007 is de herdruk verschenen van het Oud-Katholiek Gezangboek.
De bundel is verkrijgbaar bij het Centraal Oud-Katholiek Boekhuis (info@okkn.nl) en de boekhandel en kost € 45,-.

Sinds 1990 is er veel verbeterd in de zet- en druktechniek, de tweede druk heeft een helder notenbeeld en herhaalt op de meeste plaatsen de muziek op een volgende pagina wanneer ook de tekst doorloopt. Daarmee komt een einde aan het hinderlijk heen en weer bladeren tijdens het zingen.
De inhoud is gelijk gebleven alleen wel aangevuld wel een supplement met enkele nieuwe liederen, acclamaties en een speciaal voor de kerk gecomponeerde mis van Daan Manneke. In deze uitgave zijn dat de nummers 965 t/m 991.

Het supplement is ook los verkrijgbaar voor € 2,-

Het Gezangboek is een uitgave van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, tot stand gekomen met medewerking van Cor Unum et Anima Una en is uitgegeven door Gooi & Sticht / Kok - Kampen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 november 2006

bron: www.okkn.nl

Pieter Endedijk – 5 december, 2006 – 16:31