Melodieën van psalmen en andere liederen

Op de site van de Hervormde Gemeente te Dinteloord staan MIDI-versies van de melodieën uit het Geneefse Psalter, de Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, de Hervormde Bundel 1938 en de Evangelische Liedbundel.

webmaster – 5 juni, 2005 – 23:31