Liedboek van die kerk

In 2001 hebben de Nederduitse Gereformeerde Kerk en de Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (Zuid-Afrika) een gezamenlijk liedboek in gebruik genomen: 'Liedboek van die kerk'. Op de site zijn van 30 van de in totaal 602 liederen de tekst en de muziek in een mp3-bestand opgenomen.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:28