Eredienstvaardig

Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek: voor ieder die bij liturgie en kerkmuziek betrokken is. Oecumenisch van opzet, een breed samengestelde redactie, verschijnt zesmaal per jaar met 40 pagina's; geregeld themanummers.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 07:19