Hedendaagse Kerkmuziek

Nederlandstalige emaildiscussiegroep. De moderator: "Kan hedendaagse muziek een waardevolle plaats hebben in de liturgie? Of is elk initiatief in deze bij voorbaat gedoemd te mislukken? Wordt het succes van zulke initatieven bepaald bij meerderheid van stemmen?" In deze groep kan men terecht voor het uitwisselen van nieuwtjes, opinies, uitvoeringsaankondigingen, smaak en alles wat u denkt dat nog meer van belang is voor een levendige discussie over hedendaagse kerkmuziek.

jhofland – 5 juni, 2005 – 23:25