Liturgievernieuwing: Database met kerkliederen

Bij het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt een verzameling aangelegd van nieuw liturgisch materiaal, gepubliceerd en ongepubliceerd.

Het gaat om liederen, gedichten, vertalingen, (gebeds)teksten, musicals, dramatische expressie, dans en beweging in de eredienst, beeldende kunst voor kerkelijk gebruik, concept van de kerkruimte (waaronder inrichting en aankleding), liturgische kleding, enz.

Op dit moment is op deze website nog uitsluitend een database met gegevens van kerkliederen te raadplegen. Deze database is in de afgelopen jaren door Pieter Endedijk opgebouwd. Via diverse zoekingangen (titel, dichter, componist, verwijzingen naar bijbelteksten, liturgisch gebruik) kan men gegevens van liederen vinden. Ook kan er in de verzameling van meer dan 7000 liederen uit ca. 90 bundels(!) gezocht worden op solmisatie en metrisch schema.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:21