Nieuws

Uitgebreide herdruk Oud-Katholiek Gezangboek verschenen

Begin januari 2007 is de herdruk verschenen van het Oud-Katholiek Gezangboek.
De bundel is verkrijgbaar bij het Centraal Oud-Katholiek Boekhuis (info@okkn.nl) en de boekhandel en kost € 45,-.

Sinds 1990 is er veel verbeterd in de zet- en druktechniek, de tweede druk heeft een helder notenbeeld en herhaalt op de meeste plaatsen de muziek op een volgende pagina wanneer ook de tekst doorloopt. Daarmee komt een einde aan het hinderlijk heen en weer bladeren tijdens het zingen.
De inhoud is gelijk gebleven alleen wel aangevuld wel een supplement met enkele nieuwe liederen, acclamaties en een speciaal voor de kerk gecomponeerde mis van Daan Manneke. In deze uitgave zijn dat de nummers 965 t/m 991.

Pieter Endedijk – 5 december, 2006 – 16:31

Friese vertaling 'Tussentijds' verschenen

Op 15 oktober 2006 is in de Martinikerk in Bolsward de Friese vertaling van 'Tussentijds' gepresenteerd:Tuskentiden - Oanfoljend lieteboek by it Lieteboek foar de Tsjerken.
Deze uitgave is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Kok, onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) en de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).
Een aantal dichters heeft de 217 liederen uit Tussentijds in het Fries vertaald, waaronder Lyske Boersma, Atze Bosch, Eppie Dam, Margryt Poortstra, Bernard Smilde, Folkert Verbeek en Cor Waringa. Naast deze 217 vertaalde liederen bevat Tuskentiden ook 32 oorspronkelijk Friese liederen.

Pieter Endedijk – 16 oktober, 2006 – 18:14

Tweede editie 'Zingt Jubilate' verschenen

Op 1 oktober 2006 is de tweede editie van de Vlaamse bundel Zingt Jubilate verschenen. Voor meer informatie: ga bij links naar liedbundels en dan 'Zingt Jubilate'.

Pieter Endedijk – 16 oktober, 2006 – 18:11

Artikelen over Tussentijds in Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad is vorig jaar een aantal artikelen verschenen over de bundel Tussentijds. Er wordt gerept over vijf artikelen van de hand van dr. Bernard Smilde, maar er zijn er slechts twee online te vinden. Toch de moeite waard!

deel 1: Een zingende kerk is een levende kerk. Over doel en opzet.

deel 2: Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Over de teksten.

webmaster – 22 maart, 2006 – 12:54

Aanvullende liedbundel 'Tussentijds'

inhoud | errata | melodieën uit liedboek | begeleidingsbundel

Op zaterdag 21 mei 2005 is in Apeldoorn de liedbundel Tussentijds gepresenteerd.

Nadat het Liedboek voor de Kerken in 1973 verscheen, is in de daarop volgende dertig jaar veel nieuw materiaal ontstaan, waaronder liederen van Huub Oosterhuis en Sytze de Vries.

webmaster – 6 juni, 2005 – 14:58

CD met Psalmencyclus Adriaan C. Schuurman

De ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de GOV gecomponeerde Psalmencyclus (1981) van Adriaan C. Schuurman, aangevuld met enkele van zijn orgelwerken, is nu op cd verkrijgbaar.

De cd is opgenomen in de Joriskerk te Amersfoort, de kerk waar Adriaan C. Schuurman zelf van 1942 tot 1950 organist was. Uitvoerenden zijn de Matinencantorij uit Amstelveen o.l.v. Wim Kloppenburg en organist Peter Ouwerkerk.

De cd kost € 13,50 voor GOV-leden en € 15,00 voor niet-leden, alles inclusief verzendkosten. Maak dit bedrag over op giro 72486 t.n.v. penningmeester GOV te Hurdegaryp, met vermelding ‘Schuurman’, en de cd wordt thuisgestuurd. Vergeet niet uw naam en vooral adres te vermelden.

webmaster – 8 mei, 2005 – 13:26