Algemeen nieuws

Save the date! 26 mei 2018 Vijf jaar Liedboek, en verder . . . .

Voor uitwisseling van ontwikkelingen, ervaringen en suggesties rond het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ organiseert de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) een netwerkdag voor predikanten, cantores, organisten, componisten, dichters, liturgen zangers en voor iedereen die het Liedboek en zingend geloven een warm hart toedraagt.

Een interactief programma met aandacht voor:

  • psalmen in soorten en maten
  • het gebruik van het Liedboek in het leven van alledag
  • het begeleiden van liederen
  • de ontwikkeling van nieuwe liederen

Locatie: Amersfoort, Bergkerk
Tijdstip: zaterdag 26 mei 2018 van 10:30 tot 16:00 uur

Aanmelden kan via: www.aanmelder.nl/26meikerklied

webmaster – 8 maart, 2018 – 10:09

In Memoriam Wonno Bleij (1937-2011)

Op 2 mei 2011 overleed plotseling Wonno Bleij. Hij was vele jaren voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en in die hoedanigheid een belangrijke stimulator van de ontwikkeling van het kerklied.
Klaas Holwerda, secretaris van de ISK, schreef een In Memoriam voor 'Nota Bene', mededelingenblad van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmuziek (KVOK).

Pieter Endedijk – 16 september, 2011 – 09:40

In Memoriam Wonno Bleij (1937-2011)

Op 2 mei overleed Wonno Bleij, oud-voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
Als bijlage een In Memoriam, geschreven door Klaas Holwerda, secretaris van de ISK.

Pieter Endedijk – 17 juni, 2011 – 20:54

Webradio Musica Religiosa

In de loop van april 2007 gaat Musica Religiosa webradio van start. Het wordt een 7x24 uurszender met christelijk-religieuze muziek van goede kwaliteit. Zowel vocale als instrumentale muziek, waaronder orgelmuziek zullen worden geprogrammeerd.
Aanvankelijk zal in grote blokken worden geprogrammeerd (Musica Religosa Matinée in de ochtend; Musica Religiosa Meridiem in de middag; Musica Religiosa Neerlandica met Nederlands werk in de avond; Musica Religiosa Nocturna in de nacht). In de loop van dit jaar wordt een verdere verfijning in de programmering aangebracht met specifiekere soorten muziek op bepaalde uren, mogelijk verzoeken van luisteraars, toptienen, speciale ensembles/organisten, openen van het IKON opname-archief enz. Met name overdag is het de bedoeling heel toegankelijk te programmeren. Per cd zullen niet meer dan één of enkele niet te downloaden tracks gedraaid worden. Als bezoekers meer willen horen kunnen ze de cd bestellen via een eenvoudige link op de bijbehorende website. Daarop kunnen ze ook zien welk nummer wordt gedraaid, wie de uitvoerenden zijn e.d. Deze informatie blijft na het nummer nog enige tijd beschikbaar.

Pieter Endedijk – 5 april, 2007 – 12:31

Friese vertaling 'Tussentijds' verschenen

Op 15 oktober 2006 is in de Martinikerk in Bolsward de Friese vertaling van 'Tussentijds' gepresenteerd:Tuskentiden - Oanfoljend lieteboek by it Lieteboek foar de Tsjerken.
Deze uitgave is een gezamenlijke uitgave van Uitgeverij Boekencentrum en Uitgeverij Kok, onder verantwoordelijkheid van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) en de Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst (YKFE).
Een aantal dichters heeft de 217 liederen uit Tussentijds in het Fries vertaald, waaronder Lyske Boersma, Atze Bosch, Eppie Dam, Margryt Poortstra, Bernard Smilde, Folkert Verbeek en Cor Waringa. Naast deze 217 vertaalde liederen bevat Tuskentiden ook 32 oorspronkelijk Friese liederen.

Pieter Endedijk – 16 oktober, 2006 – 18:14

Artikelen over Tussentijds in Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad is vorig jaar een aantal artikelen verschenen over de bundel Tussentijds. Er wordt gerept over vijf artikelen van de hand van dr. Bernard Smilde, maar er zijn er slechts twee online te vinden. Toch de moeite waard!

deel 1: Een zingende kerk is een levende kerk. Over doel en opzet.

deel 2: Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Over de teksten.

webmaster – 22 maart, 2006 – 12:54