Nieuws

Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld

Op zaterdag 22 november 2008 heeft de Nederlandse Ionagroep een nieuwe bundel gepresenteerd met de titel Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow en de rest van de wereld.
Naast de eenstemmige uitgave is ook een meerstemmige uitgave beschikbaar. Tevens is er een CD gemaakt waarop een deel van de liederen is te horen.
De uitgaven zijn verzorgd door Gooi & Sticht, Kampen.
ISBN 978 90 304 1121 5 (eenstemmige uitgave)
ISBN 978 90 304 1123 9 (eenstemmige uitgave met CD)
ISBN 978 90 304 1122 2 (meerstemmige uitgave)

http://www.ionagroep.nl/frame.htm

Pieter Endedijk – 23 november, 2008 – 16:24

Begeleidingsbundel 'Tussentijds' verschenen

In mei 2005 zag de Liedbundel Tussentijds het levenslicht. Een bundel met 217 'bewezen' liederen als aanvulling op het bekende Liedboek voor de Kerken. Dat de bundel in een behoefte voorziet, werd al snel duidelijk. In anderhalf jaar tijd zijn er 25.000 exemplaren verkocht. En in Tuskentiden heeft de bundel sinds oktober 2006 nu ook een Friese evenknie.

In oktober 2007 is de begeleidingsbundel verschenen, waarin voor alle liederen goed speelbare begeleidingen zijn opgenomen, bij een groot aantal liederen zelfs verschillende begeleidingen. Voor het gemak is de uitgave losbladig gemaakt, zodat deze in elke willekeurige 23-rings ringband past.

Pieter Endedijk – 10 oktober, 2007 – 12:13

Liedsuggesties bij het Liedboek

In bijgaande PDF-documenten worden liedsuggesties bij het Gemeenschappelijk Leesrooster aangeboden. Dit leesrooster is de basis voor het Oecumenisch Leesrooster, dat in veel kerken wordt gebruikt. Liedsuggesties bij de zogenaamde alternatieve lezingen zijn hier niet opgenomen. De liederen zijn uit het in mei 2013 verschenen Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. De suggesties zijn samengesteld door Pieter Endedijk.

Pieter Endedijk – 8 juni, 2015 – 22:33

In Memoriam Wonno Bleij (1937-2011)

Op 2 mei 2011 overleed plotseling Wonno Bleij. Hij was vele jaren voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied en in die hoedanigheid een belangrijke stimulator van de ontwikkeling van het kerklied.
Klaas Holwerda, secretaris van de ISK, schreef een In Memoriam voor 'Nota Bene', mededelingenblad van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmuziek (KVOK).

Pieter Endedijk – 16 september, 2011 – 09:40

In Memoriam Wonno Bleij (1937-2011)

Op 2 mei overleed Wonno Bleij, oud-voorzitter van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
Als bijlage een In Memoriam, geschreven door Klaas Holwerda, secretaris van de ISK.

Pieter Endedijk – 17 juni, 2011 – 20:54

Canon van het protestantse kerklied

In opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland is in 2007 een Canon van het protestantse kerklied samengesteld. Het is een keuze uit de rijke liederenschat van de kerk.

De canon wil de protestantse geloofstraditie laten weerklinken.
De teksten zijn begrijpelijk voor mensen van vandaag; of ze nu wel of niet naar de kerk gaan.
Elk lied geeft een tijdsbeeld uit de markante geschiedenis van de protestantse kerk. De tekst en de melodie komen uit dezelfde periode.
Zo'n lied ligt goed in het gehoor, de melodie nodigt je uit om mee te zingen.
Deze liederen kun je meenemen op je levensweg, want ze horen bij de hoogte- en dieptepunten van het leven.

Pieter Endedijk – 12 juli, 2010 – 16:55

Webradio Musica Religiosa

In de loop van april 2007 gaat Musica Religiosa webradio van start. Het wordt een 7x24 uurszender met christelijk-religieuze muziek van goede kwaliteit. Zowel vocale als instrumentale muziek, waaronder orgelmuziek zullen worden geprogrammeerd.
Aanvankelijk zal in grote blokken worden geprogrammeerd (Musica Religosa Matinée in de ochtend; Musica Religiosa Meridiem in de middag; Musica Religiosa Neerlandica met Nederlands werk in de avond; Musica Religiosa Nocturna in de nacht). In de loop van dit jaar wordt een verdere verfijning in de programmering aangebracht met specifiekere soorten muziek op bepaalde uren, mogelijk verzoeken van luisteraars, toptienen, speciale ensembles/organisten, openen van het IKON opname-archief enz. Met name overdag is het de bedoeling heel toegankelijk te programmeren. Per cd zullen niet meer dan één of enkele niet te downloaden tracks gedraaid worden. Als bezoekers meer willen horen kunnen ze de cd bestellen via een eenvoudige link op de bijbehorende website. Daarop kunnen ze ook zien welk nummer wordt gedraaid, wie de uitvoerenden zijn e.d. Deze informatie blijft na het nummer nog enige tijd beschikbaar.

Pieter Endedijk – 5 april, 2007 – 12:31

Nieuwe editie van het Gereformeerd Kerkboek

Het Gereformeerd kerkboek, in gebruik bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, is een voorlopige uitgave, die een plaats krijgt tussen de editie van 1986 en de definitieve uitgave, die verwacht wordt in 2011.
Binnen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt wordt sinds 1996 gewerkt aan de uitbreiding van het aantal gezangen voor de eredienst. Deels gaat het om liederen uit het Liedboek voor de kerken, voor een ander deel om liederen van verschillende herkomst. De liederen uit de uitgave Negentig Gezangen (2003) zijn, met nog 49 andere liederen in de nieuwe uitgave opgenomen, naast liederen uit het eerdere Gereformeerd Kerkboek. De 150 psalmen zijn afkomstig uit diverse berijmingen.

Pieter Endedijk – 20 maart, 2007 – 20:35

Colours of grace

In opdracht van de 'Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa - Leuenberger Kirchengemeinschaft' (GEKE) is de meertalige liedbundel Colours of grace verschenen. 157 liederen in verschillende talen, waarvan 54 ook met een Nederlandse tekst. In totaal zijn 20 talen vertegenwoordigd.
Colours of grace kan gezien worden als een opvolger van eerdere internationale bundels, zoals Cantate Domino (1924/1974), Thuma Mina (1995) en Unisono (1997).
Colours of grace is een uitgave van Strube Verlag München, www.strube.de.
ISBN 978-3-89912-097-7

Pieter Endedijk – 9 februari, 2007 – 22:26

Uitgebreide herdruk Oud-Katholiek Gezangboek verschenen

Begin januari 2007 is de herdruk verschenen van het Oud-Katholiek Gezangboek.
De bundel is verkrijgbaar bij het Centraal Oud-Katholiek Boekhuis (info@okkn.nl) en de boekhandel en kost € 45,-.

Sinds 1990 is er veel verbeterd in de zet- en druktechniek, de tweede druk heeft een helder notenbeeld en herhaalt op de meeste plaatsen de muziek op een volgende pagina wanneer ook de tekst doorloopt. Daarmee komt een einde aan het hinderlijk heen en weer bladeren tijdens het zingen.
De inhoud is gelijk gebleven alleen wel aangevuld wel een supplement met enkele nieuwe liederen, acclamaties en een speciaal voor de kerk gecomponeerde mis van Daan Manneke. In deze uitgave zijn dat de nummers 965 t/m 991.

Pieter Endedijk – 5 december, 2006 – 16:31