Links

Algemene Doopsgezinde Societeit

Informatie over de Algemene Doopsgezinde Societeit (ADS). In de samenkomsten van de doopsgezinden wordt het Liedboek voor de Kerken gebruikt. De ADS participeert in de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK).

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:13

Eredienstvaardig

Tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek: voor ieder die bij liturgie en kerkmuziek betrokken is. Oecumenisch van opzet, een breed samengestelde redactie, verschijnt zesmaal per jaar met 40 pagina's; geregeld themanummers.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 07:19