Links

GOV-Vereniging van Kerkmusici

Site van de GOV-Vereniging van Kerkmusici met o.a. een archief van de inhoud van het maandblad 'Muziek&Liturgie'. In dit tijdschrift regelmatig aandacht voor vragen op het gebied van het kerklied.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:24

Duitse kerkliederen

Een nieuwe Engelstalige site over het Duitse kerklied met veel teksten. De site is nog in opbouw. Het is de bedoeling dat op den duur ook midi-files van de liederen beschikbaar zijn.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:23

Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek

Doorzoekbare database van Nederlands(talig)e kerkmuziek op floppy.

webmaster – 5 juni, 2005 – 23:22

Liturgievernieuwing: Database met kerkliederen

Bij het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam wordt een verzameling aangelegd van nieuw liturgisch materiaal, gepubliceerd en ongepubliceerd.

Het gaat om liederen, gedichten, vertalingen, (gebeds)teksten, musicals, dramatische expressie, dans en beweging in de eredienst, beeldende kunst voor kerkelijk gebruik, concept van de kerkruimte (waaronder inrichting en aankleding), liturgische kleding, enz.

Op dit moment is op deze website nog uitsluitend een database met gegevens van kerkliederen te raadplegen. Deze database is in de afgelopen jaren door Pieter Endedijk opgebouwd.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:21

Centrum voor de Kerkzang

Het Centrum voor de Kerkzang zet zich op allerlei manieren in voor de vocale liturgische muziek. Zij richt zich daarbij vooral op cantorijen en koren, cantores en dirigenten, zangers en belangstellenden die in tal van geloofsgemeenschappen participeren in de kerkmuziek. Als zelfstandige stichting werkt het Centrum onafhankelijk van de kerken. Ze voelt zich overigens wel nauw bij de kerken betrokken.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:20

Book of Praise (canrc.org)

Het Book of Praise van de Canadian & American Reformed Churches is reeds gedeeltelijk beschikbaar in PDF formaat. Opvallend is het psalter: dit is de enige Engelstalige psalmberijming ter wereld die alle 150 psalmen heeft opgenomen, mét de originele Geneefse melodieën. -- Dank aan Frank Ezinga

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:20

Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon

Een overweldigend grote (Duitstalige) lexicon die geheel toegankelijk is via het Internet, met uitgebreide informatie over dichters, kerkvaders, componisten en andere personen betreffende kerk en kerklied.

webmaster – 5 juni, 2005 – 23:18

Biblija.net

De bijbel in verschillende talen en vertalingen, waaronder (eindelijk) Nederlands, online. De beschikbare Nederlandse vertalingen: Statenvertaling, de NBG-vertaling, de Willibrordvertaling (1995), de Groot Nieuws Bijbel (1996) en de Nieuwe Bijvertaling (2004).

webmaster – 5 juni, 2005 – 23:16

Auteursrechten

Ook kerken en gemeenten zijn gehouden aan auteursrechten. Het hoeft in dit verband geen betoog dat de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied namens de auteurs zorgvuldig wil omgaan met het verlenen van toestemming voor overname van liederen uit het Liedboek. Lees ook het artikel van de hand van mr. Gijs de Jong, medewerker bij het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:15

Anglican Online Hymnal

Eén van de meest complete verzamelingen engelstalige gezangen op het internet. Meer dan 2000 liederen met tekst en muziek.

Pieter Endedijk – 5 juni, 2005 – 23:14